Att måla är att vara på en spännande och utmanande resa

En resa, inte bara i samtiden och i världen utan i den egna personen – i ens förmåga, vilja och mod att uttrycka det man önskar eller behöver.

Den människan eller det mänskliga?

Jag målar nästan aldrig specifika människor. Det som istället intresserar mig är att försöka fånga det mänskliga; det gemensamma för många och det som tillåter att betraktaren väver in egna känslor och upplevelser i mitt uttryck.